Llyfrgell Maesteg yn 65 oed – Gorffennol Gwych a Dyfodol Disglair

Roedd Llyfrgell Maesteg yn 65 oed yn 2020 – gwasanaeth â dyhead hir amdano a agorodd ei ddrysau ym 1995, ynghŷd â Chaerffili y llyfrgell gyntaf wedi’i hadeiladu yn arbennig at y ddiben honno ers yr Ail Ryfel Byd. Y flwyddyn ganlynol ymddangosodd adroddiad yn y Glamorgan Gazette am lwyddiant mawr y llyfrgell a’i derbyniad …

Read More

Sul y Cofio a Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall has always played a central role in the Llynfi Valley’s remembrance, most notably in recent decades as the venue the British Legion’s services and concerts of remembrance. Other notable events in recent years include wartime exhibitions and Maesteg Musical Theatre Society’s poignant and raw production of Oh What A Lovely War, depicting …

Read More

Curtain Up: Yn Dathlu 20 Mlynedd

2020 marks 20 years since the formation of the Llynfi Valley’s award-winning Curtain Up Youth Theatre. Recent events have put the planned celebrations on hold, but we can still look back at the magic, joy and laughter the group has brought to members and audiences alike, and look forward to its future when performances are …

Read More

Gwaith yn Dechrau ar Ailddatblygiad Neuadd y Dref Maesteg gwerth £8.2miliwn

Mae gwaith adeiladu gwerth £8.2 miliwn wedi dechrau i drwsio, adfer ac ehangu Neuadd Dref Maesteg. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adfer i’w hen ogoniant ac mae’n cael ei ehangu ar un ochr gydag atriwm gwydr newydd, gofod theatr stiwdio a sinema, caffi a bar mezzanine, a llyfrgell fodern. Mae Cyngor Bwrdeistref …

Read More

John Thomas, Pencerdd Gwalia

Ar Ddydd Gwyl Dewi 1826, ganwyd y telynor byd-enwog John Thomas ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Daeth o deulu cerddorol tu hwnt – roedd ei dad yn canu’r clarinet a death tri arall o’i frodyr a chwiorydd yn delynorion. Roedd yn blentyn uniaith Gymraeg a chanodd y Delyn deires yn y ffordd Gymreig draddodiadol. Roedd ganddo …

Read More

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg Mae llawer o enwogion wedi ymweld â Neuadd y Dref Maesteg dros y blynyddoedd, a llawer o gyrddau gwleidyddol wedi digwydd oddi mewn iddi, ond efallai nad oeddwch chi’n ymwybodol o’n cysylltiadau ag un o ymgyrchoedd hawliau dynol mwyaf pwysig yr 20fed ganrif, mudiad y swffragetiaid. …

Read More