Prosiect Dehongli Treftadaeth Neuadd y Dref Maesteg

Rydym ni’n chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i archwilio hanes a threftadaeth Neuadd y Dref Maesteg. Bydd rhaid i’r gwaith ymchwil gael ei wneud o gartref oherwydd cyfyniadau coronafeirws, felly bydd rhaid i wirfoddolwyr gael mynediad i’r we neu lyfrau hanes lleol. Ni does angen gwybodaeth arbenigol – digon yw diddordeb mewn hanes lleol, ac …

Read More

Gwaith yn Dechrau ar Ailddatblygiad Neuadd y Dref Maesteg gwerth £8.2miliwn

Mae gwaith adeiladu gwerth £8.2 miliwn wedi dechrau i drwsio, adfer ac ehangu Neuadd Dref Maesteg. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adfer i’w hen ogoniant ac mae’n cael ei ehangu ar un ochr gydag atriwm gwydr newydd, gofod theatr stiwdio a sinema, caffi a bar mezzanine, a llyfrgell fodern. Mae Cyngor Bwrdeistref …

Read More

John Thomas, Pencerdd Gwalia

Ar Ddydd Gwyl Dewi 1826, ganwyd y telynor byd-enwog John Thomas ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Daeth o deulu cerddorol tu hwnt – roedd ei dad yn canu’r clarinet a death tri arall o’i frodyr a chwiorydd yn delynorion. Roedd yn blentyn uniaith Gymraeg a chanodd y Delyn deires yn y ffordd Gymreig draddodiadol. Roedd ganddo …

Read More

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg

Hanes Cudd y Swffragetiaid yn Neuadd y Dref Maesteg Mae llawer o enwogion wedi ymweld â Neuadd y Dref Maesteg dros y blynyddoedd, a llawer o gyrddau gwleidyddol wedi digwydd oddi mewn iddi, ond efallai nad oeddwch chi’n ymwybodol o’n cysylltiadau ag un o ymgyrchoedd hawliau dynol mwyaf pwysig yr 20fed ganrif, mudiad y swffragetiaid. …

Read More

Neuadd y Dref Newydd, 1881

Mae’r celfyddydau, diwylliant a cherddoriaeth wedi bod yn rhan annatod o fywyd yng Nghwm Llynfi am genedlaethau lawer, a chyn i Neuadd y Dref gael ei hadeiladu, cartref y rhain oedd capeli ac eisteddfodau lleol. Cynhaliwyd yr eisteddfod gynharaf i ddigwydd ym Maesteg y mae gennym ni cofnod amdani yn Nhafarn y Coytrahen Arms ym …

Read More