Noddwch sedd


Cefnogwch ailddatblygiad Neuadd y Dref Maesteg drwy ddod yn rhan o’r dodrefn.

Adeiladwyd Neuadd y Dref Maesteg yn 1881 gyda chymorth hael glowyr lleol a gyfrannodd ddiwrnod o gyflog yr un tuag at gost y gwaith.

Nawr, dros 135 o flynyddoedd wedyn, rydym ni’n parhau gyda thraddodiad Neuadd y Dref Maesteg o gefnogaeth gymunedol gan gynnig cyfle i gyfrannu tuag at gronfa adnewyddu ein hadeilad.

Os hoffwch chi ddathlu eich atgofion o’r lle neu gynnig anrheg unigryw i rywun pwysig i chi, beth am noddi sedd yn Neuadd y Dref Maesteg ar ei newydd wedd? Mae’r cyfle yn agored i unigolion, busnesau a chymdeithasau sydd eisiau gadael eu marc ar adeilad sydd wedi helpu llywio hanes Cwm Llynfi ers canrif a mwy.


Pan fyddwch chi’n noddi sedd, bydd plac wedi’i engrafu yn cael ei osod ar eich sedd ddewisiedig ar falconi’r prif neuadd neu yn y theatr stiwdio newydd. Chi sy’n dewis beth fydd ar y plac, hyd at 70 o gymeriadau (gan gynnwys bylchau). Er enghraifft:

Priododd Jenny ac Adam yma ar 1af Ebrill 1990
Gwnes i chwarae Dorothy yma yn 2005
Diolch am yr atgofion – Bill ac Eileen
Penblwydd hapus yn 18 Sophie

Caiff y placiau i gyd eu gosod cyn i Neuadd y Dref Maesteg ailagor yn 2021.

Bydd noddi sedd yn gwneud cyfraniad pwysig at ddyfodol Neuadd y Dref Maesteg. Yn ogystal â helpu ariannu gwelliannau i'r adeilad, bydd eich cyfrianiad yn sicrhau bod creadigaeth, diwylliant a chymuned yn gallu ffynnu yn y neuadd am flynyddoedd lawer.

Sut i noddi sedd


Os hoffech hi noddi sedd, cysylltwch â’n tîm codi arian ar 01656 754 825. Neu, ebostiwch fundraising@awen-wales.com

Nodwch


Dydy noddi sedd yn Neuadd y Dref Maesteg ddim y cynnwys mynediad at ddigwyddiadau neu warant o archebu’r sedd honno.

Rydym ni’n edrych ymlaen at dderbyn amrywiaeth eang o negeseuon creadigol a phersonol gennych, ni fyddwn yn derbyn rhegfeydd neu iaith anweddus.