Back To News

Prosiect Dehongli Treftadaeth Neuadd y Dref Maesteg

Rydym ni’n chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i archwilio hanes a threftadaeth Neuadd y Dref Maesteg.

Bydd rhaid i’r gwaith ymchwil gael ei wneud o gartref oherwydd cyfyniadau coronafeirws, felly bydd rhaid i wirfoddolwyr gael mynediad i’r we neu lyfrau hanes lleol.

Ni does angen gwybodaeth arbenigol – digon yw diddordeb mewn hanes lleol, ac awydd archwilio Neuadd y Dref Maesteg a’i phwysigrwydd yn stori’r ardal.

Bydd hyfforddiant a chymorth ar gael i chi.

Caiff yr wybodaeth ei defnyddio i gyfarwyddo prosiect newydd, cyffrous, wedi’i ariannu can Gronfa Dreftadaeth y  Loteri Cenedlaethol, fydd yn ein galluogi ni i ddathlu treftadaeth yr adeilad, y dref, a Chwm Llynfi, gyda rhaglen o weithgareddau, dehongli a digwyddiadau y cawn ni brofi gyda’n gilydd.

Oes oes gennych chi ddiddordeb ymuno â’n grŵp o wirfoddolwyr, ebostiwch memories@maestegtownhall.com