Back To News

Ailadeiladu Cwpolau Neuadd y Dref

Mae cwpolau Neuadd y Dref Maesteg – yr adeiladweithiau pren ar do yr adeilad, yn cael eu cymryd ymaith, eu hailgreu, eu hailblymio a’u hailosod er mwyn iddyn nhw ffurfio rhan o system awyriad y Neuadd, yn unol a’u pwrpas gwreiddiol.