Back To News

Brigdrawstiau wedi eu gosod o fewn croglofft Neuadd y Dref er mwyn dal offer awyriad newydd

Mae brigdrawstiau yn cael eu gosod o fewn croglofft Neuadd y Dref er mwyn dal offer awyriad newydd fydd yn sicrhau gwell reolaeth o dymheredd yr adeilad nag oedd gennym ni gynt.
Cwpolau yw’r adeiladweithiau ar hyd y to, wedi’u dylynio ar gyfer awyriad. Caiff rhain eu defnyddio eto fel rhan o’r system newydd.