Back To News

Ffenestri a Drysau sydd wedi’u Gorchuddio i gael eu Hagor Eto

Caiff y ffenestri a’r drysau ar hyd ddwy ochr y neuadd sydd wedi’u gorchuddio ar hyn o bryd eu hagor er mwyn oleuo’r lle cyfan, a chaiff y muriau lliwgar eu carthu i ddatguddio’r cerrig a bric gwreiddiol, er mwyn i ymwelwyr gael gweld cyfnodau datblygiad pensaernïol y neuadd.