Back To News

Grisiau’r Neuadd yn cael eu Dymchwel i Greu Mynediad Cydradd

Mae grisiau a mynedfa Neuadd y Dref wedi’u dymchwel i greu lle ar gyfer lifft newydd fydd yn sicrhau mynediad cydradd i bawb. Caiff y grisiau newydd eu hadeiladu o amgylch y lifft, o fewn ein cyntedd newydd.

Mae cerrig addurnol y mynedfa gwreiddiol wedi’u datgysylltu a’u cadw yn ddiogel er mwyn iddyn nhw gael ffurfio mynedfeydd newydd i’ch croesawu chi unwaith eto.