Back To News

Gwagio’r Bar yn Datgelu Colofnau Haearn Addurniedig

Mae’r selar gwrw wedi’i chymryd ymaith i ffurfio rhan o’r gegin ehangach. Caiff yr ardal o amgylch yr hen lifft ei newid i ffurfio rhan o’r toiledau newydd.
Wrth wagio’r bar, datgelwyd colofnau haearn addurniedig na welwyd ers degawdau. Caiff y rhain eu hatgyweirio a’u cadw o fewn y neuadd.