Back To News

Gweithio ar Gloc Eiconig Neuadd y Dref

Mae ein cloc eiconig wedi’i ddatgysylltu a’i fecanwaith wedi’i gymryd ymaith er mwyn sicrhau mynediad haws ar gyfer gwelliannau strwythurol i’r tŵr, ac i’w ddiogelu yn ystod y broses. Cwmni Smith of Derby sy’n gwneud y gwaith, clocwyr ers 1856. Mae’r cwmni wedi gofalu am ein cloc ers sawl blwyddyn, a nhw sydd yn gyfrifol am adfer cloc Cadeirlan Tyddewi yn ogystal ag adeiladu a gofalu am glociau Cadeirlan Sant Paul a Thollty Shanghai – cloc mwyaf Asia i gyd.
Mae ein cloc mewn dwylo diogel, a chaiff ei atgyweirio i’w lawn ysblander.