Back To News

Llwyfan gwreiddiol 1881/1914 wedi’i datguddio

Mae llawr y llwyfan – a gafodd ei godi degawdau yn ôl i lefel uwch nag ardaloedd cefn y llwyfan – wedi’i gymryd ymaith, gan ddatguddio’r llwyfan gwreiddiol 1881/1914 oddi tano. Caiff y llwyfan gwreiddiol, is ei hatgyweirio a’i chadw. Bydd hyn, ynghŷd â mynediad lifft newydd, yn darparu mynediad ar un lefel i’r llwyfan a’r ystafelloedd newid am y tro cyntaf.
Mae tro yng nghyfeiriad estyll y llwyfan yn dangos hyd y llwyfan 1881 gwreiddiol a’r estyniad iddi ym 1914 i’r maint rydym ni’n gyfarwydd ag e heddiw. Mae byrddau sgyrtin gwreiddiol hefyd wedi’u datguddio o dan y llawr modern. Caiff y rhain eu cadw a’u hatgyweirio, ynghŷd â’r arch proseniwm, cromfan, a drysau’r llwyfan.