Back To News

Paneli a Gwaith Pren Addurniedig wedi’u Datguddio

Mae’r peneli laminedig o’r 70au fu o amgylch y neuadd wed’u cymryd ymaith, gan ddatgelu gwaith pren addurniedig o dan y llwyfan, yn ogystal â phaneli pren henach ar hyd ddwy ochr y neuadd. Caiff rêl dado ei ychwanegu unwaith eto i’r rhain, a chaiff y cyfan ei atgyweirio a’i gadw.