Back To News

Paratoadau ar gyfer trawst i asio’r hen adeilad a’r newydd

Mae wal gerrig y Neuadd ar ochr Stryd Talbot ar lefel y to yn cael ei baratoi’n ofalus er mwyn derbyn trawst concrit newydd. Caiff y trawst hwn ei greu yn y man gan arllwys concrit. Bydd y trawst newydd yn asio’r adeilad hanesyddol â’r estyniad newydd. Mae hyn yn cael ei ddylynio’n arbennig er mwyn gosod cyn lleied o bwysau ag sy’n bosib ar yr adeilad hanesyddol.